AVG voor de Makelaar


DE oplossing voor AVG en Wwft


voor makelaars

AVG voor
de Makelaar

De Toolkit AVG voor de Makelaar is door makelaars ontwikkeld voor makelaars. In de dagelijkse praktijk van de makelaar wordt zeer veel gewerkt met gegevens die onder de AVG vallen. AVG voor de Makelaar is op maat gemaakt voor de makelaar ter ondersteuning van het dagelijkse werk en om onnodig, extra werk te vermijden.

De Toolkit is een webapplicatie waarin de volgende elementen zijn verwerkt:
- Online analyses
- Document analyse AVG en kwalificering
- Overzicht partners en verwerkersovereenkomsten
- Beveiligingschecklisten
- Verwerkingsregister
- Protocollen voor ICV
- Risicoprofiel veel voorkomende makelaarshandelingen
- Inzicht in de dagelijkse gegevensprocessen
- Evaluatietool

De Toolkit AVG voor de Makelaar wordt bij aanvang van het gebruik ingericht samen met een ervaren makelaar. Op het makelaarskantoor wordt gezamenlijk een analyse gemaakt van de reeds bestaande processen en daarna ingevoerd in de Toolkit. De medewerkers en makelaars volgen een online awareness training om de basis van de AVG te begrijpen en de mogelijkheden van de Toolkit te leren ontdekken. Afhankelijk van het gekozen abonnement zijn er diverse vormen van hulp-op-afstand. U staat er met AVG voor de Makelaar nooit alleen voor!

Privacyverklaring
Hoe kunnen makelaars verdachte transacties herkennen? Lees verder...
About Us

Wwft


Makelaars vallen onder de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme. Vanuit deze wet hebben de makelaars de rol van poortwachter. Deze rol houdt in dat makelaars tijdens het proces van aan- en verkoop van woningen goed in de gaten houden en signaleren of er verdachte zaken voordoen.

De makelaar is ook verplicht een gedegen klantenonderzoek te doen naar zowel de koper als de verkoper. Dit betekent dat de klant geïdentificeerd moet worden en een risico analyse door de makelaar gemaakt dient te worden.

Als een makelaar een ongebruikelijke transactie en/of handeling opmerkt dan moet dit gemeld worden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).

AVG


De werkzaamheden van de makelaar vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

Makelaars moeten inzichtelijk maken waarom en op welke manier zij persoonsgegevens verwerken en dit duidelijk communiceren met de consument door onder andere een privacyverklaring op hun website te publiceren

Er moet duidelijk zijn op welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt. Ook van de bedrijven waarmee de makelaar samenwerkt moet dit bekend zijn.

De makelaar moet daarom beschikken over een protocol om aan vragen van de consument over hun persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het wijzigen of wissen van die gegevens te kunnen voldoen. En heeft de makelaar een protocol nodig voor datalekken.

AVG + Wwft


Prijzen abonnement per kantoor:

  • 1-2 werknemers€ 30,-
  • 2-3 werknemers€ 40,-
  • 5 of meer werknemers€ 50,-

Prijzen implementatie per kantoor:

Eenmalig

  • 1-2 werknemers€ 325,-
  • 3 of meer werknemers€ 650,-

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.
* vraag naar de speciale tarievenvoor branche-organisaties en fanchisenemers.

AVG voor de Makelaar
Privacyverklaring